BLOG main image
분류 전체보기 (35)
축구소식 (1)
K리그 (19)
해외리그 (1)
국제경기 (2)
자료실 (10)
블로그 구경잘 하였습니다.⋯
2007 - 얼음공주
이뭐병!
2006 - 명가의자부심
soccer
soccer
«   2020/11   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
39,369 Visitors up to today!
Today 0 hit, Yesterday 0 hit
[은다, 2006. 8. 23. 22:35, K리그/리그][ 후기리그 1Round 골 모음 - 출처 : 사커월드 미르님 ]


2006 삼성 하우젠 K리그 후기리그 1R 종료 현재 순위
팀명       승  무  패    승점    득실
1. 성남    1   0   0          3       +4
2. SK      1   0   0          3       +1
3. 수원    0   1   0          1         0
   전북    0   1   0          1         0
   포항    0   1   0          1         0
   GS      0   1   0          1         0
   전남    0   1   0          1         0
   대구    0   1   0          1         0
9. 인천    0   1   0          1         0
   부산    0   1   0          1         0
   광주    0   1   0          1         0
   울산    0   1   0          1         0
13.경남   0   0   1          0        -1
14.대전   0   0   1          0        -4오늘의 경기 결과 (앞쪽이 홈팀)
성남 4-0 대전
예상대로 캐관광(이따말과 네아가가 다해먹었다는 풍문;)

전북 1-1 포항

전남 1-1 대구

인천 0-0 부산(부산 이번 주 홈경기에서 승리해서 위로 올라가자. 아자자!)

광주 0-0 울산
A3는 단지... 감바오사카가 개병진이었을 뿐이었나보다

SK   2-1 경남
섬나라 주유소가 더럽게 경기했다는 후문

GS   1-1 수원
심판 개병진(김남일 퇴장.-_-)
Name
Password
Homepage
Secret